„Gołębie pokoju” na Campus Misericordiae – 18.05.16r.

„Gołębie pokoju” na Campus Misericordiae – 18.05.16r.